Limited Budget Challenge - £5 for 5 Days - DAY 1

Czokoszokowa wariacja w UK, 5 funtów na 5 dni. Angielski wymagany