Powolny, spokojny przelot dronem nad przeprawa w Biłogoriwce

@muchabzz youtube.com #europa #ukraina #rosja #wojna

Widać skalę zniszczeń. Można rozróżnić poszczególne sprzęty. Są też elementy następnego mostu, tak jak by Rosjanie chcieli postawić kolejny.