Latałem z ptakami. Ty też możesz

W południowej Francji jest człowiek o imieniu Christian, który lata mikrolotem obok stada ptaków. I zabiera pasażerów.