Brak KPO kosztował dotąd polskiego konsumenta 3,8 mld zł

Brak KPO kosztował dotąd polskiego konsumenta 3,8 mld zł

Opóźnienie w przekazaniu Polsce środków z Krajowego Planu Obudowy oddziałuje również na wzrost cen poprzez wpływ na kurs walutowy. Słabszy złoty oznacza wyższy koszt dóbr i usług z importu i w systemie płynnego kursu to dostosowanie zachodzi bardzo szybko.