W związku z bombardowaniami istnieje groźba wyginięcia życia w Morzu Azowskim.

W związku z bombardowaniami istnieje groźba wyginięcia życia w Morzu Azowskim.

W związku ze zbombardowaniem przez rosyjskich najeźdźców huty Azowstal istnieje niebezpieczeństwo całkowitego wyginięcia życia w Morzu Azowskim z powodu możliwego uszkodzenia obiektu technicznego, który zawierał stężony roztwór siarkowodoru.