Wojna za naszą wschodnią granicą toczy się również w sieci. Atak Rosji na Ukrainę wywołał lawinę artykułów, informacji i komentarzy. Nie wszystkie doniesienia są jednak prawdziwe, część z nich ma za zadanie wywołać chaos i niepewność. Nie pozwólmy na to.
Starajmy się wspólnie o wysoki poziom społecznej weryfikacji treści na naszym portalu. Sprawdzajmy i weryfikujmy informacje w rzetelnych oraz oficjalnych źródłach. Wszelkie próby rozpowszechniania informacji nieprawdziwych raportujmy moderacji.
W związku z bombardowaniami istnieje groźba wyginięcia życia w Morzu Azowskim.

W związku z bombardowaniami istnieje groźba wyginięcia życia w Morzu Azowskim.

W związku ze zbombardowaniem przez rosyjskich najeźdźców huty Azowstal istnieje niebezpieczeństwo całkowitego wyginięcia życia w Morzu Azowskim z powodu możliwego uszkodzenia obiektu technicznego, który zawierał stężony roztwór siarkowodoru.