Wielu zakopujących uznało, że treść znaleziska to informacja nieprawdziwa

Sprostowanie manipulacyjnego i kłamliwego artykułu @MoneyPL o lasach i drewnie

Sprostowanie manipulacyjnego i kłamliwego artykułu @MoneyPL o lasach i drewnie

Polskie lasy znikają, co się dzieje z drewnem? Sprostowanie kłamliwego artykułu @MoneyPL https://www.money.pl/gospodark...  Link do znaleziska @bibisz https://www.wykop.pl/dodaj/own...  Wyjaśnienie by Jacek Liziniewicz https://twitter.com/Liziniewic... Lasy zajmują ponad jedną czwartą powierzchni