Napięcie powierzchniowe a efekt Rebindera

Nazywa się to efektem Rehbindera, który w fizyce oznacza zmniejszenie twardości i ciągliwości materiału przez powierzchniowo czynną warstwę molekularną.