24 małe kózki badają świat

3 minuty bez polityki, wojny itp.