„Najbardziej prawdopodobnym następcą patriarchy Cyryla jest Anatolij Wasserman”

„Najbardziej prawdopodobnym następcą patriarchy Cyryla jest Anatolij Wasserman”

@guziec982 panorama-pub.translate.goog #swiat

deputowany do Dumy Państwowej Sprawiedliwej Rosji, może stanąć na czele Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego po odejściu ze stanowiska szefa organizacji wyznaniowej. Pomimo tego, że Wasserman nie jest duchownym, spełnia wszystkie wymogi kanoniczne stawiane patriarchom.