Wojna za naszą wschodnią granicą toczy się również w sieci. Atak Rosji na Ukrainę wywołał lawinę artykułów, informacji i komentarzy. Nie wszystkie doniesienia są jednak prawdziwe, część z nich ma za zadanie wywołać chaos i niepewność. Nie pozwólmy na to.
Starajmy się wspólnie o wysoki poziom społecznej weryfikacji treści na naszym portalu. Sprawdzajmy i weryfikujmy informacje w rzetelnych oraz oficjalnych źródłach. Wszelkie próby rozpowszechniania informacji nieprawdziwych raportujmy moderacji.

Mit wielkiej wojny ojczyźnianej i 9 maja w Rosji i krajach posowieckich

Czy mit zwycięstwa w II wojnie światowej to dziś państwowa religia Rosjan? Na ile jest żywy w narodzie, a na ile narzucony przez państwo? Jaki stosunek do tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i Dnia Zwycięstwa mają narody Azji Środkowej?