Zmiany w harcerstwie. Alternatywne przyrzeczenie harcerskie bez słowa „Bóg”

Zmiany w harcerstwie. Alternatywne przyrzeczenie harcerskie bez słowa „Bóg”

Związek Harcerstwa Polskiego z alternatywną przysięgą W mijającym tygodniu w Warszawie obradował 42. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego....