Wg. Morawieckiego to szewc jest lepszym obywatelem od informatyka

Informatyk to nowy wrog... skoncentrowany tylko na sobie. Maksimum wakacji i jak najwyższe zarobki.