Mieczysław Jałowiecki-zapomniany ojciec niepodległości, który kupił Westerplatte

Mieczysław Jałowiecki-zapomniany ojciec niepodległości, który kupił Westerplatte

Ziemianin, agronom, dyplomata, przedstawiciel rządu polskiego w W. M. Gdańsku i koordynator Am. Misji Żywnościowej dla Polski. Chociaż lista zasług Jałowieckiego jest znacznie dłuższa, wciąż pozostaje on w cieniu innych Ojców Niepodległości. Kim był człowiek, któremu Polska zawdzięcza Westerplatte?