Niekompetentni urzędnicy wymyślają przepisy i wymuszają dane osobowe obywateli.

@mocten youtube.com #polska

Niekompetentny urzędnik zażądał od obywatela, by ten podał imię i nazwisko na korytarzu, w obecności innej osoby. Wezwany do podania podstawy prawnej swoich działań zagroził, że wezwie policję i wezwał. Inny pracownik urzędu w miejscu publicznym i w godzinach pracy nazywa obywatela chamem.