Wojna za naszą wschodnią granicą toczy się również w sieci. Atak Rosji na Ukrainę wywołał lawinę artykułów, informacji i komentarzy. Nie wszystkie doniesienia są jednak prawdziwe, część z nich ma za zadanie wywołać chaos i niepewność. Nie pozwólmy na to.
Starajmy się wspólnie o wysoki poziom społecznej weryfikacji treści na naszym portalu. Sprawdzajmy i weryfikujmy informacje w rzetelnych oraz oficjalnych źródłach. Wszelkie próby rozpowszechniania informacji nieprawdziwych raportujmy moderacji.
Mapa zamieszkania rosyjskich orków, którzy zginęli na Ukrainie

Mapa zamieszkania rosyjskich orków, którzy zginęli na Ukrainie

Na mapie są tylko gruz200, którzy zostali potwierdzeni przez różne mniej lub bardziej oficjalne źródła rosyjskie np. lokalne media.