G(ł)odne urzędówki? - RPO pisze do ministra sprawiedliwości

G(ł)odne urzędówki? - RPO pisze do ministra sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sposób dyskryminujący różnicuje wynagrodzenie pełnomocników ustanowionych z urzędu, względem wynagrodzenia przysługującego pełnomocnikom z wyboru - wskazuje RPO. Przypomina, że już w 2020 r. TK zasygnalizował konieczność usunięcia wadliwych przepisów