Jak Polacy oceniają reformę sądownictwa? Ponad połowa negatywnie!

Jak Polacy oceniają reformę sądownictwa? Ponad połowa negatywnie!

Z sondażu SW Research dla rp.pl. wyłania się taki obraz: Negatywnie - 53,6 proc. ankietowanych. Neutralnie - 14,1 proc. badanych. Pozytywnie -14,2 proc. respondentów. Brak zdania - 18,1 proc. Postrzeganie polskiego wymiaru sprawiedliwości systematycznie się pogarsza także wg danych Eurobarometr.