Wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał wypracowane w niestabilnym otoczeniu

Wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał wypracowane w niestabilnym otoczeniu

@CalviN_Candie obserwatorgospodarczy.pl #polska #gospodarka #orlen #paliwo #ekonomia #finanse

Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2022 roku z wynikiem EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł. W wypracowanych wynikach największy udział miał obszar energetyki, który odnotował rekordową produkcję energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie 0,6 TWh. Wzrost produkcji zielonej energii o...