Realny wzrost płac już na minusie, inflacja z nawiązką zjada podwyżki.

Realny wzrost płac już na minusie, inflacja z nawiązką zjada podwyżki.

Płace w maju rosły wolniej niż w kwietniu, a ich wzrost pierwszy raz spadł poniżej poziomu inflacji. Nasza gospodarka hamuje. „Taka sytuacja, oprócz tego, że powoduje pogarszanie się sytuacji materialnej pracowników, dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia recesji" mówi dr M. Możdżeń, ekonomista UJ