23 czerwca 1937 roku rozpoczął się tzw. konflikt wawelski

23 czerwca 1937 roku rozpoczął się tzw. konflikt wawelski

Gospodarzem katedry na Wawelu w tym czasie był abp. Adam Sapieha. Nie był on chętny na naruszanie królewskiego charakteru krypt wawelskich. W roku 1916 nie wydał zgody na pochówek Henryka Sienkiewicza, a w 1927 roku zgodził się na złożenie szczątków Juliusza Słowackiego...