Kierowca zawodowy

zajeżdża mi drogę powodując niespodziewany test hamulców.