Czy Tomek rzeczywiście był taką użyteczną lokomotywą?

Nie, nie był. Seria E2 niedomagała z powodu małych zbiorników wody i węgla, co ograniczało ich wykorzystanie do prac manewrowych. Brak wózków powodował niespokojny bieg przy wyższych prędkościach, a duży rozstaw osi ograniczał zastosowanie na ciasnych łukach. Całości dopełnia słaby system hamulcowy.