JAK POWSTAJĄ NOWOCZESNE SILNIKI SPALINOWE?

Profesor Chris w fabryce Toyoty :)