Sterczewski jeżdżący po pijaku rowerem jest członkiem komisji ruchu drogowego...

Sterczewski jeżdżący po pijaku rowerem jest członkiem komisji ruchu drogowego...

A dokładniej Podkomisja stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty, oraz podkomisja nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o ruchu drogowym.