Wołyń 1943: rzekoma symetria win - Miesięcznik Znak

Wołyń 1943: rzekoma symetria win - Miesięcznik Znak

@Gawol_1 znak.com.pl #polska #bandera #upa #ukraina #wojna

Bandera przebywał w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Jednak dla ruchu, który te czystki przeprowadził, Bandera był ikoną i sztandarem, to do jego nazwiska się odwoływano podczas operacji, on się także nigdy od tych wydarzeń nie odciął.To dla tych co twierdzą że Bandera nie wiedział