Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

70% ankietowanych na Ukrainie uważa, że

70% ankietowanych na Ukrainie uważa, że

rząd Ukraiński (również) ponosi odpowiedzialność za trwający konflikt, 85% że Rosja, 58% USA. 85% jest zdania, że korupcja wśród urzędników wysokiego szczebla jest zagrożeniem dla bezpieczeńśtwa narodowego. 68% Ukraińców ufa swojemu rządowi, 84% Zełeńskiemu, ale tylko 38% Radzie (parlamentowi)