Można grupowo skarżyć państwo za pandemiczne restrykcje

Można grupowo skarżyć państwo za pandemiczne restrykcje

Przedsiębiorcy turystyczni mogą dochodzić w postępowaniu zbiorowym odszkodowań za straty poniesione podczas pandemii. Sąd dopuścił postępowanie grupowe przeciwko Skarbowi Państwa. Branża zarzuca państwu bezprawne działania w zakresie walki z pandemią oraz domaga się rekompensat i odszkodowań.