Straż Graniczna doceniana przez większość Polaków…

Straż Graniczna doceniana przez większość Polaków…

Wbrew malkontentom, narzekającym na głębokie podziały wśród Polaków, mamy wiele kwestii i wiele symboli, które nas łączą. Z badania przeprowadzonego przez Pollster w grudniu 2021 wynika, że 84 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania Straży Granicznej i innych formacji na naszej wschodniej granicy.