Polska pokazała nową drogę. Tego Zachód może się od nas uczyć

Polska pokazała nową drogę. Tego Zachód może się od nas uczyć

Zachód może się od nas uczyć jak aktywizować uchodźców (w tym wypadku z Ukrainy) na rynku pracy. Zatrudnienie w Polsce po 24 lutego znalazło już 260 tys. Ukraińców. Natychmiastowe otwarcie rynku pracy na przybywających do Polski migrantów wojennych to jedna z najlepszych decyzji, jaką podjął...