Nieprawdy premiera Morawieckiego.

Nieprawdy premiera Morawieckiego.

Jest pierwszym premierem w najnowszej historii Polski, który po wyroku sądu musiał przyznać, że publicznie powiedział nieprawdę. 2 razy po decyzji sądu musiał już publikować oświadczenia zaczynające się od słów "Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie…". Lecz premier nic sobie z tego nie robi.