Turlali się ze śmiechu nie zważając na ostrzał.

Na końcu bonus