Celny zrzut w gniazdo orków

Celny zrzut w gniazdo orków

Wyrabiają się ;)