Stało się, podwyżka obowiązkowej opłaty już pewna. Odczuje ją każdy Polak

Stało się, podwyżka obowiązkowej opłaty już pewna. Odczuje ją każdy Polak

Od 1 września ruszy ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki – poinformowały Wody Polskie oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Przyczyna to pogarszająca się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw tej branży.