SONDAŻ. Kampania wyborcza. Jakie tematy interesują Polaków?

SONDAŻ. Kampania wyborcza. Jakie tematy interesują Polaków?

47,4% respondentów chce, by głównym tematem wyborczych była sytuacja gospodarcza i walka z inflacją. Na drugim miejscu znalazł się temat poprawy sytuacji finansowej polskich rodzin - 22,5%. Na sprawy światopoglądowe (prawa mniejszości seksualnych, aborcja itp.), wskazało zaledwie 1,4% respondentów.