Podpalono nowowybudowaną świątynię hinduską pod Krakowem

Podpalono nowowybudowaną świątynię hinduską pod Krakowem

Ujawniono dodatkowo także dewastację w świątyni, gdzie sprawca m.in. przy użyciu gaśnicy proszkowej, odpadów komunalnych, rolek papieru toaletowego, dopuścił się przestępstwa znieważenia uczuć religijnych.