Odra - katastrofa ekologiczna ma swój początek w Gliwicach już w marcu 2022.

Odra - katastrofa ekologiczna ma swój początek w Gliwicach już w marcu 2022.

@krocionog nowiny.gliwice.pl #polska #odra #gliwice #afera

Mieszkańcy prowadzić mają społeczną akcję ich odławiania. Chorować mają także psy, które pływały w rzece. Dolnoślązacy obawiają się, że woda jest s...