Pieczone ruskie

Pieczone ruskie

@Zgryd twitter.com #europa #rosja #wojna #ukraina

celny traf w okop wypełniony ruskimi