Oblężenie Jasnej Góry: jak było naprawdę?

Oblężenie Jasnej Góry: jak było naprawdę?

Oblężenie Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego nie było przełomowym wydarzeniem militarnym, ale skuteczna obrona wzmogła w narodzie ducha oporu przeciwko Szwedom. Czy Sienkiewicz uczciwie opisał oblężenie Jasnej Góry? Jak było naprawdę? Kiedy w lipcu 1655 roku armia szwedzka przekroczyła...