Polskie elektrownie zaczęły oszczędzać węgiel.

Polskie elektrownie zaczęły oszczędzać węgiel.

@zdrajczyciel wiadomosci.radiozet.pl #polska #europa #swiat #ekonomia #energetyka

Polskie elektrownie zaczęły odkładać węgiel na zimę z surowca przeznaczonego do bieżącego wykorzystania. Z tego powodu zmalała produkcja energii elektrycznej, co bezpośrednio przełożyło się na bijące rekordy ceny prądu.