Nadregulacje i... komplikacje. System kaucyjny jeszcze nie działa, a już...

Nadregulacje i... komplikacje. System kaucyjny jeszcze nie działa, a już...

Polski system kaucyjny ma być wdrażany w Polsce od 2023 roku.  Obejmie opakowania plastikowe, puszki aluminiowe i butelki szklane. - Przepisy w proponowanym dziś kształcie skomplikują prowadzenie działalności gospodarczej. Pewne jest, że wz