.NET dostępny natywnie na Ubuntu

.NET dostępny natywnie na Ubuntu

Dowiedz się, co natywna obsługa .NET w Ubuntu będzie oznaczać dla deweloperów.