Świadomość jako proces relatywistyczny? Nowa teoria fizyczna

Świadomość jako proces relatywistyczny? Nowa teoria fizyczna

Implikacje tej teorii są ogromne. Można ją zastosować do określenia, które zwierzę jako pierwsze w procesie ewolucji miało świadomość, kiedy płód lub dziecko zaczyna być świadome, którzy pacjenci z zaburzeniami świadomości są świadomi i które systemy SI już dziś mają niski stopień świadomości.