Informacje o olbrzymim skażeniu Odry urzędnicy mieli już na początku sierpnia!

Informacje o olbrzymim skażeniu Odry urzędnicy mieli już na początku sierpnia!

Inspektorzy Ochrony Środowiska z Wrocławia już pod koniec lipca badali skażenie Odry. Oficjalne pismo w tej sprawie wysłali do GIOŚ 3 sierpnia! Tego samego dnia Główny Inspektor Ochrony Środowiska polecił wojewódzkim inspektorom objęcie sprawy szczególnym nadzorem.