Nast. kit w podręczniku do HiT:gloryfikuje Kaczyńskich jako opozycjonistów w PRL

Nast. kit w podręczniku do HiT:gloryfikuje Kaczyńskich jako opozycjonistów w PRL

Kolejne kuriozum w podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego: nie ma w nim większości ważnych opozycjonistów w PRL, jest za to dużo o Kaczyńskich, którzy wychodzą na głównych wrogów ustroju. Tymczasem byli postaciami z drugiego (Lech) i trzeciego (Jarosław) szeregu