Rosyjski polityk uważa, że zima zmusi Niemców do ustępstw i cytuje Marksa

Rosyjski polityk uważa, że zima zmusi Niemców do ustępstw i cytuje Marksa

Żeby tylko nie zmusiła ruSSkiej armii do odwrotu...