Powstanie nowa państwowa agencja. Minister już broni pomysłu i kłamie...

Powstanie nowa państwowa agencja. Minister już broni pomysłu i kłamie...

Wiadomo już, że w utworzonej agencji ma być prezes, do dwóch wiceprezesów oraz rada agencji składająca się z siedmiu osób. Prezes oraz wiceprezesi będą mogli liczyć maksymalnie na sześciokrotność średniej krajowej. Czyli mniej więcej 35 tys. zł brutto miesięcznie.