200 lokali wyborczych ŁRL będzie na terenie Rosji.

200 lokali wyborczych ŁRL będzie na terenie Rosji.

Zrobiono to "Dla mieszkańców republiki, także tych spoza Ługańskiej Republiki Ludowej". Ale że na terenie innego Państwa? :) (pic. z ostatniego referendum)