Z-ca komendanta policji w Krakowie odwołany. Odmówił zabrania megafonów protest.

Z-ca komendanta policji w Krakowie odwołany. Odmówił zabrania megafonów protest.

Paweł Jastrząb nie jest już zastępcą komendanta miejskiego policji w Krakowie. Miał zapłacić głową za odmowę wykonania polecenia wojewody małopolskiego w sprawie demonstracji pod siedzibą PiS (odmówił zabrania megafonów protestującym pod siedzibą partii).