5 ustawień telewizora które niszczą jakość obrazu.

Ustawienia które powinny być zawsze wyłączone. (Angielski wymagany)