Haulover Inlet - jedno z trudniejszych wyjść z portów.

@Ksebki youtube.com #morze

Ze względu na występujące wysokie fale dość obcesowo postępujące z pasażerami wchodzących/wychodzących łodzi.